+48 790 700 423

biuro@jawokrakow.pl

Pełna nazwa firmy
Adres e-mail:
NIP:
Ulica:
Kod pocztowy:
Miasto:
Numer telefonu:
Osoba kontaktowa:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z powyższą klauzulą.
Informacje dodatkowe:
Zarejestruj
Zarejestruj
Formularz rejestracyjny został wysłany — dziękujemy.

W najbliższych dniach skontaktuje się z Państwem opiekun handlowy i prześle do Państwa dane do logowania do platformy B2B.
Proszę wypełnić wszystkie wymagane pola!

Formularz rejestracyjny dla klientów platformy zakupów hurtowych B2B

KLAUZULA - OBOWIĄZEK INFORMACYJNY O OCHRONIE I PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH PRZEZ F.H.U. JAWO Janina Wierzbanowska

Szanowni Państwo,Zgodnie z art. 13 ust.1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwiecień 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE - (RODO),którego celem jest ujednolicenie zasad przetwarzania danych osobowych na terenie UE ,uprzejmie informujemy ,że:

1. Pani/Pana dane osobowe znajdują się w Bazie Kontrahentów w Firmie F.H.U. JAWO Janina Wierzbanowska, Plac błonie beszcz 2, 31-573 Kraków.

2. Administratorem Pani/Pana danych od dnia 25.05.2018 jest F.H.U. JAWO Janina Wierzbanowska, Czulice 35, 32-010 Luborzyca NIP 6781901332 ,Regon 357489042 (adres do korespondencji 31-573 Kraków, Plac błonie beszcz 2 )

3. Celem przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest wyłącznie przekazanie informacji o towarach, produktach w zakresie niezbędnym do realizacji procesów handlowych i marketingowych z kontrahentami a w szczególności realizacji procesów marketingu bezpośredniego, informowania o produktach znajdujących się w ofercie handlowej naszej firmy, promocjach , wyprzedażach, konkursach oraz realizacji wszystkich innych zapisów zawartych zgodnie z prawem w umowach handlowych, marketingowych itp (art6 ust.1 RODO)

4. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane innym podmiotom , z wyjątkiem sytuacji, w której o przekazanie danych zwróci się podmiot uprawniony do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa(np. sąd lub organ ścigania) wskazując jego podstawę prawną.

5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich ani do organizacji międzynarodowych.

6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do czasu realizacji wszystkich czynności przetwarzania zawartych w pkt3, oraz przez czas ,w którym przepisy nakazują przechowywać dane aby nie ponieść konsekwencji prawnych ich nie wykonania lub do czasu żądania ich usunięcia.

7. Podanie Pani/Pana danych osobowych jest dobrowolne , jednak niezbędne w zakresie realizacji procesów handlowych i marketingowych. Niepodanie tych danych uniemożliwi sporządzenie niezbędnej dokumentacji handlowej /FV itp./ , realizacji np. płatności i jakiejkolwiek współpracy.

8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania , prawo do przenoszenia danych ,prawo wniesienia sprzeciwu , prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie , co nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania , którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Dodatkowo przysługuje Pani/Panu prawo do złożenia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych.

9. Decyzje dotyczące Pani/Pana danych osobowych nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany - nie będą podlegały profilowaniu.

10. Administrator danych dokłada wszelkich starań , aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem ,przypadkową utratą , zmianą , nieuprawnionym ujawnieniem , wykorzystaniem czy dostępem , zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

11. W celu skorzystania z przysługujących Pani/Panu praw wynikających z faktu przetwarzania danych osobowych przez F.H.U. JAWO Janina Wierzbanowska prosimy o kontakt mailowy z Administratorem Danych Osobowych Informacji w naszej firmie- pani Janina Wierzbanowska adres e-mail janina@jawokrakow.pl

W celu utworzenia konta na platformie zakupów  hurtowych b2b.jawokrakow.pl prosimy o wypełnienie formularza rejestracyjnego. W pytań prosimy o bezpośredni kontakt pod adresem: hurt@jawokrakow.pl

Po wypełnieniu formalarza rejestracyjnego opiekun handlowy skontaktuje się z Państwem w celu przesłania danych logowania do platformy.

Copyright © 2019 JAWOKRAKOW.PL

FB JAWO Kraków
Instagram Jawo Kraków

Skontaktuj się z nami

Telefon: + 48 790 700 423

E-mail: biuro@jawokrakow.pl

Plac błonie beszcz 2, 31-573 Kraków

www.jawokrakow.pl